lørdag 25. februar 2017

1 juli 2014 - Feiglin kaller homosensur for terror

Homoseksuelle bøller i Israel «terroriserer» og forsøker å sensurere sine motstandere og tilhengere av
et normativt familieliv. Dette har fått minister Moshe Feiglin til å se rødt, og nå maner han til å sette foten ned for den politisk korrekte homoterroren.

Bråket begynte i forrige uke da utdanningsminister Shai Piron fra partiet Jesh Atid uttalte at homoseksuelle som lever i partnerskap ikke kan klassifiseres som en «familie». Det tok imidlertid ikke lang tid før homolobbyen hadde skrudd tommeskruene såpass hardt til at Piron gav etter – og trakk utsagnet tilbake.

Knapt et døgn senere har imidlertid Knessetmedlemmet Moshe Feiglin fra Likud-partiet tatt til orde for å forsvare Pirons opprinnelige utspill – og hevder at årsaken til at han trakk utsagnet tilbake er «terror»

Ulveflokk
–Som en ulveflokk styrt av en fløytelyd strømmet de mot den stakkars karen som forlot flokken, hoppet de alle på Piron, skriver han på Facebook.

–Piron ble utsatt for kryssild fra alle kanter, ildgivning som var ment for å drepe, og som blir backet opp av alle medier, og som er ment utelukkende for å delegitimere hans standpunkt. Dette er politisk assassinasjon. Det blir ikke gitt rom for debatt, ikke engang noe i nærheten. Man hugger bare hodet av ham som stilte seg frem og lar de andre holde hodene nede i skyttergravene – i frykt for den samme terroren, skriver Feiglin.

Feiglin forsetter å skrive: –Alt dette blir gjort i motets og frihetens navn. Derfor kan vi spørre: Hvem er det som er lukket inne i et skap nå? Shai Piron eller Nitzan Horowitz (sistnevnte er homoseksuelt parlamentsmedlem og homolobbyist).

–Den naturlige familien, understreket Feiglin, er samfunnets byggestein. Ja, jeg ser at familien som verdi er under angrep, en verdi som må forsvares. Hele den vestlige sivilisasjonen er i ferd med å falle sammen på grunn av at familieverdiene forsvinner. Den jødiske staten som vi gjenopprettet etter 2000 år kan ta seg råd til å akseptere denne trenden.

–Staten kan ikke ta seg rett til å forhindre mennesker fra å velge det livet i et hvilket som helst forhold de selv foretrekker, men forsøket på å innføre et nytt verdisyn på majoriteten via lovgivning som samtidig blir støttet opp av politisk korrekt terrorisme; det er uakseptabelt.

Sensurmentalitet
Feiglin møtte selv homoseksuelle grupper da han gikk inn i Knesset sist gang, og sa at han var enig i at også de hadde rettigheter. Han la imidlertid til at: –Det er tydelig at den dominerende røsten blant homoseksuelle ikke er handler om dialog, men om sensur av dem som ikke tenker som dem.
–Det er «helt legalt» å tro og mener at det fins en grunnleggende forskjell mellom den naturlige familien, som består av en mann og en kvinne – og alle andre former for forhold, understreket han.
–Man kan argumentere og forsøke å overbevise, mennesker kan forbli uenige og det er helt greit det, men man kan ikke tvinge en person hvis verdisyn er annerledes enn ditt til å holde kjeft. Slik mobbing kommer til syvende og sist til å føre til skade for saken, uansett. Man kan allerede merke indignasjonen det vekker. Makt skaper ikke legitimitet. Det skaper aversjon, sa Feiglin.
Forskjell

Piron, som uttalte seg på torsdag, at «Israel har retten på sin side, kanskje endatil plikt til å si til likekjønnede par at de ikke kan kalles familier, men at de ville få like rettigheter.» Over shabbat trakk han imidlertid tilbake uttalelsen, da han uttalte at han hadde blitt misforstått og at «det var en grusom ting å si. Det er ikke min oppgave å si hva som er og hva som ikke er en familie.» Piron er ortodoks utdannet rabbiner. Han holder derfor fast på at «homoseksuelle par er, sett fra en 'borgelig, sosial, økonomisk og kulturelt ståsted en familie i alle praktiske henseender. Religiøst er saken en helt annet, og den saken må løses.»

Lars-Toralf Storstrand
01.07.2014 12:58


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar