lørdag 25. februar 2017

9 juli 2016 - Det store frafall rammer KrF -sinte troende kaller KrF for “skjøgepartiet”


KrF er nå i ferd med å vende ryggen til sitt tradisjonelle “grunnfjell” ved å nå åpne opp for homofili.
Partiet som engang favnet kristne velgere fra alle leire er nå blitt likt AP, Høyre, Venstre og alle andre partier. I dag, lørdag 25 juni 2016, er en merkedag i KrFs historie, for i dag går KrF leder Knut-Arild Hareide i homotog i Oslos gater, hvor han sammen med perverse syndere med knyttede hender vil rope ut 09sitt opprør mot Gud. Samtid meldes det om at KrFs tidligere partileder,  Valgerd Svarstad Haugland nå har gjort helomvending og nå går for at homofile også kan få¨adoptere.

En etter en ser vi nå at ledende KrFere kommer ut av skapet og fronter sitt egentlige synspunkt som er ja til synd og opprør, og nei til Bibelen, nei til kristne verdier og nei til Jesus Kristus. KrF er i sannhet blitt det store “kompromiss-partiet” og bør forandre navn deretter.

KrF er nå med på å utvide det forfatter Jeremy Hoff i sitt vesle hefte omkring 22 juli profetien omtaler som “Et brudd i muren”. Gjennom å vise sin støtte til de homofile og deres levemåte med å delta i dagen homo-stolthets marsj i Oslo sentrum gir KrF lederen et skulderklapp til homofile og lesbiske på vei til fortapelsen og den evig ild og samtidig spytter den Hareide Jesus Kristus midt i ansiktet. Å bære kristennavnet forplikter og Knut-Arild Hareide viser i dag at han ikke er villig til å betale forpliktelsen. Det vi nå ser skje er et eskalerende frafall fra Herren Jesus og for første gang i historien går en KrF leder i homsetog. “Dette er et historisk frafall Guds Ord som gjør at KrF nå stiller seg inn under Guds dom. Paulus skrev i Romerbrevet dette om dagens deltakere i gay pride, inklusiv Hareide og andre KrFere som går i dette opprørske toget: 

” For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet;  for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det.  For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning,  fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket.  Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer,  og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr.  Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem,  de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige,  og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var.  Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige:  fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre,  uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det. (Rom 1,18-32) Knut-Arild Hareide og hans KrF sorterer nå under “dem som holder med dem som gjør det” og er således i krig med Gud selv og følgelig under Guds dom.

Bør komme under sperregrensen
KrFs tradisjonelle velgergruppe bør merke seg det tidsskifte som nå har skjedd i KrF. Vi står overfor et parti som er i ferd med å forlate de kristne grunnverdiene og som igjen og igjen viser at de vender ryggen til kristne kampsaker. La meg si det så klart og tydelig jeg bare kan. Enhver kristenleder i Norge bør være forsiktig med å fronte sin støtte offentlig til dette partiet. Selv om Hareide hadde haugevis av andre grunner til å delta i Gay Pride -må vi i rettferdighetens navn minne Hareide og andre KrFere at det har vært mange andre som har vært utsatt for muslimsk terror uten at noen av dere gikk en eneste cm i tog for å vise støtte. Hva med de mange kristne barna som mistet livet i den groteske terroren i Lahore i påsken da en muslimsk terrorist sende nærmere 100 mennesker i døden. Hvorfor gikk du ikke i tog da i medfølelse? Hva med de mange som er blitt drept og korsfestet av IS? Du gikk ikke i tog da, men vi antar at du nok mener homofile i Orlando har et høyere menneskeverd enn disse?

KrF i forfall
Nei det vi ser er et parti som har forlatt sitt tidligere synspunkt og nå er i ferd med å ende homopolitisk standpunkt. Derfor sier vi klart og tydelig et “Ja til Jesus og Nei til KrF” . KrF er ikke lenger et reelt alternativ for Guds barn. Klippet under er fra Per Ståle Lønnings “Klart Svar” som ble sendt i 1992, Her forteller Valgerd Svarstad Haugland det samme som Guds Ord gjør, nemlig at homofili er synd. I dag har KrF og Valgerd Svarstad Haugland et annet syn. Homofili er vist nok ikke lenger synd, i følge den tidligere KrF lederen. I min Bibel står det at homofil praksis er synd, Guds Ord har ikke forandret seg. Guds vilje er og forblir den samme. Og Guds lov står evig fast. Det som har forandret seg er KrF. På 24 år har partiet endret mye på sin politikk, både i forhold til fosterdrap, homofili og nå ser det ut til at partiet legger dødt sin motstand mot likekjønnede ekteskap. Dette er det som er frafall fra Gud. Man beholder kristen-navnet, men man bytter ut sin egen forestilling av hva kristendom er, og tilsist sitter man tilbake til en selvsnekret “kristendom” som utelukkende er en religiøs forestilling -som ikke har teologisk dekning i Bibelen. Det vi ser nå i KrF og i Den Norske Kirke er prester, politikere, biskoper, kirketjenere, klokkere, diakoner og kirkegjengere eller KrF medlemmer som besitter et ytre skinn av gudsfrykt, men de fornekter dens kraft -slike skal du vende deg i fra, sier Guds Ord.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar