lørdag 25. februar 2017

2 juli 3014 - Homoseksuelle ødelegger for messianske jøder

Artikkelen kan leses her.

Den messianske moshaven Yad Hashmonah, som er et samfunn bestående av messianske jøder og
evangelikale kristne er idømt å betale erstatning til to lesbiske kvinner fordi de nektet å gjennomføre «bryllupet» deres.

Det er distriktsretten i Jerusalem som har avsagt denne dommen, der to lesbiske kvinner ønsket å avholde festlighetene rundt «bryllupet» sitt ved Moshaven. Dommer Joad Cohen opprettholdt en dom fra en lavere rettsinstans som hevdet at moshaven forbrøt seg mot en lov som forbyr diskriminering på bakgrunn av seksuell orientering.

–Vi var klar over at vi brøt loven. Men noen måtte ta det første steget og gjøre det, sier Ayelet Ronen, som er generalsekretær for den vesle landsbyen.

Under rettssaken viste representantene for moshaven til tekster fra både det gamle og det nye testamente, og la til at «Vi hater verken homoseksuelle eller lesbiske. Vi elsker dem. Det eneste vi har gjort er å si ifra at Guds Ord kaller homoseksualitet en styggedom», sier Ronen ifølge det israelske bladet Israel Today.

–Som et trosbasert samfunn trenger vi å være i stand til å nekte tilstelninger som står i strid med vår tro. VI forklarte dommeren at et «bryllup» for likekjønnede ville undergrave vår forretningsidé. Majoriteten av vårt klientell er kristne som er sterkt imot homoseksuelt giftermål.

Det lesbiske parets advokat anklaget medlemmene i Jad Hashmonah med propagandabegrepet «homofobi» og påpekte et skilt som er oppsatt på moshaven om at «vi leier ikke ut til homoseksuelle og lesbiske organisasjoner».

Dette skiltet ble satt opp som respons på at en lang rekke forespørsler fra homoseksuelle som ønsket å arrangere fester på moshaven. Flere av dem fortsatte med å bestille arrangementer i håp om også å vinne erstatninger. En følge av dette var at moshaven ble nødt til å stenge ned festlokalene sine, noe som gjorde at de har lidd store økonomiske tap. –Vi pleide å arrangere 30 til 50 brylluper i året. Israelere fra hele landet, både religiøse og sekulære valgte oss. Nå er det ingen som kan komme hit, sier Ronen.

Dommeren fastholdt at moshaven ikke kan nekte å arrangere »bryllup» for likekjønnede selv om det strider mot deres samvittighet. Michael Decker, som er advokat for moshaven, protesterte mot dette og spurte om hvorvidt det samme gjaldt et tlfelle der en katolikk henvendte seg til en ortodoks-jødisk snekker i Bnei Brak og bad dem lage en statue av Jomfru Maria. Ville de også blitt pålagt å bygge et avgudsbilde?

Dommeren svarte at dommen hadde blitt den samme. Loven er lik for alle.
Ronen sier imidlertid at også dommeren innrømte at dagens lovverk ikke beskyttet religiøse samfunn godt nok på dette området. Hun sier også at de har fått rosende ord fra flere religiøse jøder og rabbinere fordi de våget å stå fast på sin overbevisning.
Moshaven kommer ikke til å anke videre og kommer til å betale den idømte erstatningen på totalt 90 000 shekel til paret inkludert advokatutgifter.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar